Zabranjivanje knjiga

Predlog zakona predviđa da odbori organizuju javne sastanke na kojima će se predlagati knjige koje su sumnjive i imaće mogućnost da naredi bibliotekama da te knjige povuku iz ponude koja je na raspolaganju maloletnicima.
16.02.2020.
zabranjivanje knjiga

Predlog zakona koji je januara 2020. godine predstavljen u Misuriju je očigledan i sraman pokušaj da se legalizuje zabranjivanje knjiga u javnim bibliotekama širom te države.

Predlog zakona pod nazivom Akt o roditeljskom nadgledanju javnih biblioteka namerava da u postojeći zakon doda nekoliko tačaka koje će se odnositi na odlučivanje o odabiru knjiga za javne biblioteke koje država finansira.

U planu je da se osnuje roditeljski odbor koji će procenjivati da li se u pisanom materijalu koji se nabavlja za bibliotečke fondove nalaze tekstovi koji su seksualno eksplicitni za određeni uzrast čitalaca. Ovi odbori sastojaće se od pet članova koji će se većinom glasova birati u gradskoj skupštini i imaće zadatak da utvrde da li je pisani materijal u skladu sa načelima očuvanja javnog morala kao i da li ima književnu vrednost, iako članovi odbora ne moraju nužno biti ljudi koji se na bilo koji način bave literaturom.

Zbog sukoba interesa i moguće pristrasnosti bibliotekarima je zakonom izričito zabranjeno da budu birani za članove odbora, čak i ako su (a ponajpre zato) deo lokalne zajednice.

„Ovo je zapanjujuće očigledan pokušaj da se ozakoni zabranjivanje knjiga u državi Misuri. Zakon je vrlo jasno usmeren ka tome da maloj grupi roditelja pruži mogućnost da budu državni cenzori javnih biblioteka. Knjige koje se bave temama seksa, kao što su silovanje, uznemiravanje ili problemi homoseksualnih grupa biće prvi na spisku onih koje će biti zabranjene“, izjavio je Džejms Teger, zamenik direktora udruženja za istraživanje slobode govora Fri eksprešn riserč koje pripada Udruženju pisaca Amerike.

Predlog zakona predviđa da odbori organizuju javne sastanke na kojima će se predlagati knjige koje su sumnjive i imaće mogućnost da naredi bibliotekama da te knjige povuku iz ponude koja je na raspolaganju maloletnicima. U protivnom finansiranje biblioteke će biti ukinuto, a bibliotekari koji se ogluše o predloge mogu biti materijalno kažnjeni i osuđeni na kaznu zatvora do godinu dana.

Podelite: