Vendi Vud, DOBRE NAVIKE, LOŠE NAVIKE

Knjigu Dobre navike, loše navike napisala je profesorka psihologije i biznisa Vendi Vud sa željom da nam ukaže na određene mehanizme koji dovode do stvaranja navika i da nam pomogne da razumemo komplesnost čitavog procesa koji mi, laici, najčešće karakterišemo prosto snagom volje.
27.11.2020.
vendi vud, dobre navike, loše navike

Autorka je svoje istraživanje integrisala sa drugim naučnim studijama koje se bave ovom i sličnim temama, pokušavajući da otkrije zbog čega je teško prekinuti sa lošim, odnosno, održati dobre navike. Svoju knjigu je podelila na tri dela sa ukupno petnaest poglavlja koja čitaoce vode kroz nauku o formiranju navika. Prvi segment objašnjava ljudsko ponašanje kakvo trenutno postoji. Autorka tvrdi da složenost ljudskog odlučivanja još uvek nije sasvim shvaćena jer sledi mehanizme koji često deluju samosabotirajuće. Zbog toga, oni koji su rešeni da zaista učine značajne promene u svom životu moraju to učiniti stvaranjem navika. Drugi deo knjige obuhvata osnove formiranja navika i to: reorganizaciju postojećeg konteksta, uvežbavanje ponavljanja i omugućavanje nagrade. Treći, poslednji deo knjige, primenjuje ovaj okvir na stvarni svet u kojem će se verovatno pojaviti i dodatni izazovi, tj. ometači.

Po shvatanju Vudove, glavni razlog za neuspeh u stvaranju nove, dobre navike je sila našeg nesvesnog bića. Želja i motivacija nisu dovoljne da bi se ova sila prevazišla. Zbog toga ne treba očajavati nad neuspehom, već pokušati da iskoristimo svoje svesno razumevanje zadatog cilja.

U knjizi je veoma važno i autorkino priznanje konteksta zavisnosti u vezi sa stvaranjem navika, onosno njihovim prekidom. U ovom delu se naglašava da se ne može podjednako gledati na sve navike jer neke od njih podrazumevaju i zavisnost od alkolola i droge, što svakako nije merljivo sa grickanjem noktiju, pa se ne može ni tretirati na isti način. Dakle, zavisnost se ne sme tretirati isto kao i loša navika.

Na kraju, možemo reći da je knjiga Dobre navike, loše navike zanimljiva studija koja će čitaocima dati smernice za bolje razumevanje sopstvenog ponašanja. Zbog toga bi svako ko želi da postigne određene ciljeve, ili napravi trajne pozitivne promene u svom životu, trebalo da pročita ovu knjigu i promeni gledište na svakodnevno ljudsko ponašanje.

 

 

Podelite: