Početak, sredina i kraj?

Gle Sad Onda Džamejke Kinkejd je pronicljiv roman o porodici i braku. Kinkejd postavlja i vremensku odrednicu usled koje se okolnosti, odnosi i osećanja neumitno menjaju gradeći tako vrlo žive i realne likove. Gle Sad Onda je bolno istinit roman o ljubavi i vremenu.
30.09.2022.
početak, sredina i kraj

Džamejka Kinkejd jedna je od najznačajnijih anglofonih spisateljica poreklom sa Kariba. Njeno pismo, koje nije ni sasvim feminističko, niti afrocentrično, kritika danas doživljava kao jedinstveno u mnogoglasju moderne karipske, odnosno američke književnosti. Profesor je afričkih i afroameričkih studija u rezidenciji na Harvardu, gde predaje i kreativno pisanje.

„i tada sam razumela Dugu kišu, period mog života u detinjstvu, kad se činilo da događaji uopšte nemaju kraja ni početka, ali pre svega kraja, jer behu isključivo sada, i tek su ovoga časa, dok o njima govorim, postali Onda, kao da prošlost postaje prošlost tek kad je prepričavaš Sada;“

U maniru ovog citata je napisan ceo roman, rečenice kao da nemaju kraja ni početka, sve je Sada, ali to Sada je istovremeno i Onda. Do sada nisam čitala ništa napisano sličnim stilom.

 

 

Ukoliko postoji žanr autobiografska fikcija, onda je ovo delo došlo odatle, a čitajući o Džamejki shvatila sam da je puno više autobiografskog. Ona ni malo nije štedela svoje likove, bivšeg muža, decu, niti sebe samu.

Meni čitanje ovog romana nije bilo lako, ne zbog stila jer je za mene nov i dopadljiv, već zbog emocije koja pršti kroz reči, rečenice, a teška je i neprijatna.

Izuzetno poetično napisana priča, o ljubavi, braku, porodici. Ne prati narativni tok već neprekidno kruži izmeću Onda i Sada, dok ponavlja reči jako emotivno vezuje čitaoca za lik majke i supruge.

I kada bih vam Sada napisala bilo kakav i najmanji moguć sinopsis Onda to zaista ne bi imalo smisla ukoliko odlučite da čitate ovu divnu knjigu. Ukoliko vam moja preporuka znači, onda je zasigurno imate.

 

T: Jelena Aleksić

 

 

 

Podelite: