O telu duše, Ljudmila Ulicka

"O telu duše" je najnovija knjiga Ljudmile Ulicke u kojoj ona piše o životu i strahu, o ljubavi i sumnji, o prolaznosti i smrti, a najpre o prijateljstvu.
07.10.2021.
o telu duše, ljudmila ulicka

Ljudmila Ulicka je biolog po obrazovanju i pisac po pozivu. U svojoj novoj knjizi „O telu duše“, koju je izdala izdavačka kuća Arhipelag ona istražuje telo i dušu kao jedan entitet i opisuje junake priča u njihovom krajnjem stanju, kada je granica između stvarnosti i nepostojanja zamagljena. U toku života, stalno se susrećemo sa granicama - unutrašnjim, spoljašnjim, uslovljenim, stvarnim. Granice se šire, brišu, prevazilaze, neke postavljamo sami, druge određuju države, društvo ili tradicija. Zbirka uključuje dva ciklusa priča. U pričama iz prvog ciklusa, ključni motiv, narativni motor, je ljubav, možda i srž sile koja briše granice među ljudima. Kroz fizičku i krvnu ljubav, ponekad kasno, neočekivano, postepeno i saosećajno, junaci stiču nedostajući deo duše, snagu neophodnu za život. Mnoge priče zbirke imaju lične posvete same autorke. U drugom ciklusu Ljudmila Ulicka pristupa najbližoj granici - granici života, tačnije fizičkog postojanja. Postoji li granica između života i smrti? Ili je smrt granica života? Da li postoji nešto, osim fizičkog postojanja? Ljudmila Ulicka u svojoj zbirci priča "O telu duše" prati svoje junake u onim ključnim trenucima njihovog života, kada su fizičko i duhovno praktično nerazdvojni.

Podelite: