Naučite svoje dete da piše - nove strategije za nastavnike i roditelje

Mnogi roditelji su verovatno čuli decu kako kažu: "Ne znam šta da napišem" Podučavanje dece strategijama pisanja direktno se bavi ovim problemom. Kako pomoći detetu i podstaći njegovu kreativnost na najjednostavniji mogući način?
14.09.2021.
naučite svoje dete da piše nove strategije za nastavnike i roditelje

Pisanje je od vitalnog značaja i za komunikaciju i za učenje, međutim, mnoga deca se bore sa pisanjem i, za većinu, ove poteškoće traju tokom osnovne škole, a neki roditelji čak odluče da potraže stručnu pomoć za rešavanje ovog problema. Do skoro je bilo vrlo malo istraživanja o tome kako efikasno podučavati prvake i usmeravati ih da što jednostavnije savladaju pisanje.

Međutim, od nedavno se psiholosi, logopedi i profesori bave ovom temom, te su počele da se pojavljuju brojne knjige koje pomažu deci da savladaju ovaj problem. Naravno, prvo se kreće od osnova čitanja i pisanja, pa su se pojavile knjige poput – 100 Montesori aktivnosti kao priprema za čitanje i pisanje, Uspešno čitanje i pisanje, Od glasa do slova itd, i nakon što se deca priviknu da „barataju“ slovima, na scenu stupaju učitelji i roditelji.

Strategije pisanja

Godine 2019. tim španskih i britanskih istraživača objavio je jedan od prvih eksperimenata na temu izučavanja strategija pisanja u prvom razredu. Oni su istraživali kako dete može da nauči da piše priču postavljajući sebi niz pitanja: Kada se to dogodilo? Gde se to dogodilo? O kome je ova priča? Šta su radili? Šta se desilo? Kako se završilo? Ova pitanja pomažu detetu da generiše i organizuje svoje ideje.

Da bi pomogli deci da zapamte ovu strategiju pisanja, nastavnici su koristili sliku planine sa stazom koja je vodila pored šest kuća - po jednu za svako pitanje. Učitelji su razgovarali o strategiji, razmatrali kako je koristiti i pisali zajedno sa odeljenjem. Nakon nastave, deca su pisala priče koje su bile kvalitetnije, duže i koherentnije.

 

Postavljanje temelja
Temelj za uspeh u pisanju idealno je izgraditi kod kuće. To mogu raditi i roditelji čija deca još uvek nisu krenula u školu. Roditelji mogu zatražiti od dece da im ispričaju priče, koje će oni zapisati, a zatim ih detetu pročitati naglas. 
Roditelji mogu ohrabriti decu da samostalno čitaju i pišu. Kada deca počnu da pišu, roditelji mogu biti njihova najbolja publika, hvaleći njihov trud i dobar kvalitet pisanja.
Podelite: