Elejn Aron, OSETLJIVO DETE

Elejn Aron, koja je čitaocima poznata po knjizi Ranjivost, kao ekspert za probleme visokog stepena osetljivosti kao urođene crte ličnosti, u knjizi Osetljivo dete objašnjava šta podrazumeva ovakva kvalifikacija i kako pomoći hipersenzitivnoj deci i njihovim roditeljima.
21.01.2021.
elejn aron, osetljivo dete

Mnogi od nas ne umeju da naprave razliku između dece koja su zaista izrazito senzitivna i dece koja su naprosto povučena i stidljiva, ili pak hiperaktivna ili naprosto bezobrazna. Istina je da veoma osetljiva deca čine čak 15-20% dece. Ona su rođena sa nervnim sistemom visoke svesnosti, tako da on reaguje i na najsuptilnije promene. Među njima postoje ogromne razlike – neka su mirna, okrenuta ka sebi, dok su druga veoma aktivna, intenzivnih emocija, uporna i krajnje zahtevna za vaspitanje. Zajednička osobina im je upadljiva osetljivost na emocionalno i fizičko okruženje.

Najpre treba razjasniti da osetljivost nije nikakva bolest ili sindrom. To je divna osobina ako roditelji znaju kako da se nose sa tim, a u ovoj knjizi će to svakako otkriti. Na žalost, veoma često se dešava da je ovaj urođeni temperament pogrešno shvaćen u našoj kulturi, tako da većina roditelja, čak i psihologa, ima tendenciju da vide samo jedan aspekt osetljive dece i da dete po njoj kvalifikuju kao sramežljivo, inhibirano, ili pak uznemireno i hiper-aktivno. Međutim, u njima je veoma izražena kreativnost, intuicija, empatija i mudrost. Ipak, da bi sve te divne osobine došle do izražaja, neophodno je shvatiti da pred sobom imamo takvo dete i pravilno ga vaspitati. U suprotnom, kada porastu, ovakve osobe su sklone depresiji, anksioznosti i stidljivosti. Zbog toga je važno da osete da su cenjena čak i kada dožive neuspeh.

Ova knjiga, utemeljena na godinama iskustva u radu sa osetljivom decom, njihovim roditeljima i nastavnicima, zapravo treba da nam skrene pažnju na greške koje pravimo u sagledavanju osetljive dece, što veoma opterećuje njihovo odrastanje i život. Uz pravilno vaspitanje ona će postati srećne, zdrave, neobično dobro prilagođene i kreativne odrasle osobe.

Podelite: