Efikasno čitanje stručne literature. Kako?

Efikasno čitanje stručne literature zahteva praksu i trebalo bi mu pristupiti drugačije nego čitanju romana, stripova ili časopisa. Postati efikasan čitalac nadilazi čitanje u širem smislu. Postoje različite strategije koje možete koristiti za efikasno čitanje i zadržavanje pročitanih informacija.
01.10.2021.
efikasno čitanje stručne literature kako

1. Čitajte u sedećem položaju sa dobrim osvetljenjem i za stolom.

2. Smanjite buku na minimum. Glasna muzika ometaće vašu koncentraciju. Isto važi i za druge smetnje: razgovor sa cimerima, deca koja se igraju u blizini, televizija ili radio. Omogućite sebi mirno okruženje kako biste se mogli koncentrirati na tekst.

3. Držite papir i olovku blizu.

4. Pre nego što počnete da čitate, razmislite o svrsi čitanja. Zašto je profesor dodelio ovaj udžbenik za čitanje? Šta ćete dobiti od toga? Zapišite svoje misli i zapažanja.

5. Pregledajte udžbenik. Pogledajte naslov dela, podnaslove. Šta je istaknuto i šta se izdvaja kao važno? Postoje li ilustracije ili grafikoni?

6. Napravite strategiju: pročitajte uvod i zaključak, pa se vratite nazad i pročitajte tekst opet ili pročitajte prvi red u svakom odlomku kako biste stekli uvid u to kako ideje napreduju, a zatim se vratite nazad i čitajte od početka.

7. Skenirajte. Skenirajte celo čitanje, a zatim se usredsredite na najzanimljivije ili najrelevantne delove za detaljno čitanje. Razmislite šta se od vas očekuje čitanjem. Obratite pažnju na to kada možete da preletite tekst, a kada morate da razumete svaku reč.

8. Pišite dok čitate. Vodite beleške i vratite se tekstu. Objasnite sebi detaljno pojmove. Označite stranice. Postavljajte pitanja. Napišite moguća pitanja za test. Zapišite šta vas zanima ili vam je dosadno.

9. Nagađajte zašto. Ako se zaglavite razmislite i pišite o tome gde ste zapeli. Razmislite zašto je to mesto bilo teško i kako biste mogli probiti blok.

10. Istražite svoju zbunjenost. Zabuna je važna jer je to prva faza u razumevanju. Kad vam postane teško i ne razumete ništa što čitate, usporite i ponovo pročitajte poglavlja. Pokušajte da ih nekome objasnite ili neka neko drugi pročita odeljak i zajedno sa vama razgovara o njemu.

Podelite: