Džo Navaro, ŠTA NAM SVAKO TELO GOVORI

O govoru tela se poslednjih godina sve više priča. Zaista, to je veoma važno kada se uzme u obzir da svako od nas i nesvesno šalje određene poruke, a govor tela je nešto čega najčešće nismo svesni, dok našem sagovorniku, ukoliko je naučen da ga tumači, ovo može značiti mnogo više od naših reči.
18.06.2020.
džo navaro, šta nam svako telo govori

Šta nam svako telo govori je upravo knjiga koja će nas naučiti da sami sebi osvestimo kakvu poruku naše telo šalje drugima, ali i da „pročitamo“ drugu osobu. Njen autor Džon Navaro je bivši agent FBI-a koji je ceo svoj profesionalni život posvetio proučavanju ove neverbalne komunikacije i njenoj konkretnoj primeni.

On je u potpunosti razvio veštinu na osnovu koje ljudsko telo posmatra kao neku vrstu bilborda koji na osnovu gestova, izraza lica i fizičkih pokreta oglašava šta čovek misli. Vrlo često ćemo pomoću ove neverbalne komunikacije biti u prilici da uočimo da je našem sagovorniku neprijatno, iako on svojim rečima i tonom ostavlja utisak samopouzdanja, ili pak, ukoliko je naspram nas osoba koja laže.

Ono što je svakako korisno za svakoga od nas jeste da naučimo kako da ostavimo bolji utisak na nekoga načinom svog držanja i gestikulacijom.

Jedan od najvažnijih osvrta u knjizi je činjenica da je neverbalna komunikacija evolutivna. Tokom dugih godina evolucije mi smo unapre programirani da imamo automatsku reakciju na određenu situaciju. Ova reakcija uključuje limbički sistem dela mozga, odnosno „pošteni mozak“. Upravo taj deo mozga je onaj nad kojim nemamo kontrolu i koji daje automatski odgovor, pa ga tako Navaro smatra svetim gralom govora tela.

Za razliku od limbičkog, iskrenog dela mozga, imamo i neokorteks koji je intelektualni deo mozga i koji je čoveku pomogao da napreuje i laže.

Razumevanje neverbalne komunikacije zahteva znanje čitanja izraza lica, gestikulacije, fizičkih pokreta, udaljenosti tela, dodira, držanja. U ovoj knjizi je opisano kako to možemo naučiti. Ako uzmemo u obzir da upravo neverbalna komunikacija čini između 60 i 65 procenata ukupne međuljudske komunikacije, onda je jasno da nepoznavanjem govora tela mi propuštamo više od polovine informacija koje su nam na raspolaganju.

 

 

 

Podelite: