Danijel Goleman, EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Do skoro su naučnici gotovo u potpunosti ignorisali značaj emocija za sveukupno zdravlje i snalaženje čoveka u svetu. Danijel Goleman je u knjizi Emocionalna inteligencija predstavio mnoštvo studija koje su na tu temu urađene u poslednjih dvadesetak godina i time skrenuo pažnju na značaj kontrole iracionalnog u nama kao neophodne za sveukupnu inteligenciju.
17.07.2020.
danijel goleman, emocionalna inteligencija

Brojne ankete roditelja i nastavnika pokazuju da je sveukupni trend u svetu među novim generacijama vezan upravo za emocije – mladi su sve usamljeniji i depresivniji, ljuti i nervozni, skloni brizi, impulsivniji i agresivniji. Goleman veruje da je lek u pripremi mladih za život i njihovo emocionalno obrazovanje.

Kao što je još Aristotel shvatio, problem nisu emocije, već njihova primerenost u datoj situaciji i načinu njihovog izražavanja. One su u suštini impulsi za delovanje koje je evolucija usadila u nas. Istraživači na ovom polju sve više otkrivaju fiziološke detalje o tome kako svaka emocija priprema telo za sasvim drugačiju reakciju.

U suštini, svi mi imamo dva uma – onaj koji misli i onaj koji oseća, pa time i dve različite vrste inteligencije – racionalnu i emocionalnu, a koliko ćemo u životu biti uspešni zavisi od njihove ravnoteže. Upravo se u ovome krije odgovor na pitanje zašto neki ljudi istih intelektualnih veština uspevaju, a drugi doživljavaju poraz. Istraživanja nedvosmisleno dokazuju da ljudi koji su emocionalno vešti, odnosno koji dobro upravljaju svojim osećanjima, a tuđa pravilno tumače, imaju veliku prednost u životu. Često nas emocionalni mozak može nadvladati i paralizovati onaj koji razmišlja. Da bismo postigli sklad između racionalnog i neracionalnog, najpre moramo razumeti šta znači inteligentno koristiti emocije.

Prva škola za emocionalno učenje jeste porodica u kojoj deca uče na primeru koji nude roditelji i to ne samo u odnosu prema svojoj deci, već kroz sopstveno upravljanje emocijama. Ako ozbiljno shvataju osećanja svog deteta, roditelji će pokušati da razumeju šta ih uznemiruje pomoći će im da pronađu pozitivan način da umire buru svojih osećanja. Ipak, da bi roditelji mogli da budu pomoć svojoj deci u ovom smislu, potrebno im je poprilično razumevanje emocionalne inteligencije.

Goleman takođe ističe dobro raspoloženje koje poboljšava sposobnost fleksibilnog mišljenja. Nada i optimizam igraju iznenađujuće moćnu ulogu u životu. On naglašava i činjenicu da emocije imaju snažan uticaj na autonomni nervni sistem koji reguliše sve, od količine insulina koja se izluči, do nivoa krvnog pritiska. Toliko je konkretnih dokaza štetnog medicinskog uticaja besa, anksioznosti i depresije.

Veliki deo knjige je posvećen razvoju emocionalne inteligencije kroz uzraste i životne faze sa ozbiljnim osvrtom na uticaj zlostavljanja i zanemarivanja koji utiču na prekid ovog procesa.

Emocionalna inteligencija je knjiga za sve nas koji želimo da uskladimo svoje racionalno biće sa svojim neracionalnim, emotivnim delom koji toliko puta preuzima prevagu i kvari nam život.

 

 

Podelite: