ARHITEKTA MUSTAFA MUSIĆ- monografija, manifest ili brodski dnevnik?

Ova na svaki način ambiciozno sačinjena knjiga pored toga što predstavlja opus našeg istaknutog arhitekte Mustafe Musića, poput neke vrste brodskog dnevnika,daje i dobru sliku naše urbane kulture razdoblja od 1975 – 2020, pa će stoga biti dragoceno štivo za svedoke tog vremena, a izvesno i za mlade radoznalce.
31.10.2020.
arhitekta mustafa musić monografija, manifest ili brodski dnevnik

Ako se za stvaralački opus arhitekte Mustafe Musića sa pravom može reći da je avangardan, samo sebi svojstven, originalan, dosledan u svom kreativnom pristupu, onda se prema monografiji Arhitekt Mustafa Musić treba odnositi kao prema kontinualnom sledbeniku njegove stvaralačke pozicije.

Iako je knjiga posvećena jednom arhitekti ona, pre svega, promoviše arhitekturu u njenom najsvetlijem, iskonskom maniru, kao kreativnu disciplinu, umetnički izraz ali i kao stanje duha i stil života. Radi toga knjigu preporučujem ne samo arhitektima, umetnicima i dizajnerima, već i svima onima čija lična interesovanja teže ka misaonoj i perceptivnoj stimulaciji.Knjigu preporučujem ne samo arhitektima, umetnicima i dizajnerima, već i svima onima čija lična interesovanja teže ka misaonoj i perceptivnoj stimulaciji.

 

Iz recenzije Vladana Đokića

*

Fragmenti povijesti naše urbane kulture

Ova knjiga, kao svako štivo kojeg nazivamo “dobrim”, pobudit će raznolike interese i zadovoljit različite tipologije čitatelja. Za one koji žele temeljitije razumijeti projektni opus Mustafe Musića, upućuje se na bogatu grafičku dokumentaciju kataloga odabranih radova. Koga zanima kontekstualizacija tih radova i njegovih projektnih strategija, pak, može pročitati izvrstan i sveobuhvatan uvodni esej Zorana Lazovića, dok uvid u ličnost samog arhitekta nudi intervju i niz svjedočanstava prijatelja i kolega, počevši od Borisa Podrecce.

A s aspekta povjesničara arhitekture, ova knjiga je prepuna iskri, tragova, pitanja. Svako tko se bavi razumijevanjem vremenskih i povijesnih okvira arhitektonske kulture zadnjih pedeset godina na našim prostorima naći će u radu Musića teme za daljnja istraživanja. Njegov rad pripada trima povijesnim fazama koje su karakterizirale ovaj jedinstveni geografski kontekst, faze koje su uvjetovane od,između sebe dosta različitih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih okvira: osamdesete godine, ratne i tranzicijske godine, današnji kontekst. Ravnoteže i tenzije koje Musić stvara svojim radom do tih različitih konteksta izrazito su inspirativne, indikativne, i govore nam mnogo, i to ne samo o njemu, već i o cijelom miljeu najprije beogradske, a zatim i jugoslavenske urbane kulture zadnjih desetljeća Jugoslavije, koji je proživio tragične devedesete i djeluje u današnjici. Povijesne etape koje su definitivno označile tu generaciju naših intelektualaca i kreativaca iz svih disciplina, i koje su neraskidivo vezane sa suštinom njihovog rada.

Važno je to naglasiti, da bi se izbjegle pojednostavljene interpretacije i etiketiranja – kojih na svu sreću u knjizi uopće nema. Takozvana postmoderna žila je u prvom radu Mustafe Musića izrazito kontekstualna, specifična, kao što je to bio cijeli tzv. postmoderni “pokret” u Jugoslaviji, o kojem treba još mnogo napisati i ispričati. U godinama radikalne redefinicije arhitekture, profila arhitekta i statusa arhitekture u razvoju grada, teme koje su zahvatile cijelu međunarodnu arhitektonsku kulturu od sedamdesetih naprijed, jugoslavenski prostor sudjelovao je u toj diskusiji, s aktivnim, ali i jako originalnim idejama. Jasno je da su same premise, one striktno disciplinarne teme, preuzete od transnacionalnog pokreta, koji je lansirala venecijanska “Strada novissima”: potreba za uključivanjem šire povijesti i tradicije u arhitektonsku teoriju i praksu, za razvijanjem konceptualnog razmišljanja u arhitekturi, za integralnim povezivanjem – prostorskim, jezičnim, simbolnim – projekta s gradom.

Međutim, na lokalnom nivou postmoderna primljena je na našem teritoriju – kako je ironično u jednom dijelu knjige nazvano “kada postmoderna ide na selo” –od strane jednog drugačijeg profesionalnog i socijalnog miljea nego što se to podrazumijeva kada govorimo o figurama koje su razvile ovaj fenomen na zapadu. Na ovim prostorima je riječ o jednoj novoj, kako je Lazović naziva “buntovničkoj” generaciji, koju spopadaju kontradikcije gorostasa socijalizma, koja “upotrebljava” Rossija, Portoghesija, Kriera kao generacijsko oružje u procesu promjene društva, njegove suštinske rekonstrukcije preko arhitekture i umjetnosti. Za razliku od međunarodne scene, čiji su akteri već bili afirmirani arhitekti koji eksperimentiraju teoriju paralelno s izgrađenim djelima, naš kontekst proživljava teorijsku elaboraciju u najkritičnijim godinama Jugoslavije, gdje su mogućnosti profesionalne afirmacije i konkretne gradnje bile svedene praktično na nulu. I gdje je, za razliku od velikih zapadnih pozornica (razna Biennala, Milanski Triennale, sve važnije arhitektonske revije), praksa tzv. postmoderne na svom početku dosta subverzivna, skoro enigmatski konceptualna praksa, potisnuta u studentske galerije i ciklostilne publikacije. Baš radi toga, postmoderna je na našim teritorijima rijetko kada bila nostalgična operacija, karakterizirana čežnjom za “izgubljenim riječima” arhitekture, već je bila više kulturna i intelektualna, u potrazi za novim oblicima izražavanja, oživljavajući izabrane fragmente povijesti.

Ta buntovnička, skoro avangardna metodologija afirmacije ideja kroz instalacije i manifeste je to što od početka čini posebnim ne samo rad Musića, već i cijelu jugoslavensku postmodernu generaciju. U tom smislu, njegov rad, od mjerila dizajna do grada, od skulpture do umjetničke instalacije, od obnove SKC-a do figura Slavije, metodološki (a ne stilski) ima veće afinitete s radom jednog Superstudia iz sredine šezdesetih nego sa samim Krierom, Holleinom ili Venturijem. I kod fiorentinske grupe se projektna aktivnost pozicionirala negdje između umjetnosti i arhitekture, daleko od konsolidiranog akademskog ambijenta, s vrlo bliskimo dnosom do povijesnih avangarda, pogotovo sovjetskih. Duh avangarda iz dvadesetih godina – većinom prezrete sa strane zapadnih postmodernista, zbog njihovog jezičnog “osiromašenja” arhitekture – ima, čini se, vrlo važnu ulogu, konceptualnu i projektnu, u radu Musića, kao što je uostalom i imala u istraživanjima mladog Koolhaasa. Rad koji, zahvaljujući ovoj odličnoj izdavačkoj operaciji, poziva povjesničare na jednu širu povijesnu interpretaciju ovog fenomena i vremena, koji bi imao za cilj ispričati parabolu nekad za društvo centralne a danas segregirane i pomalo izgubljene urbane kulture s ovih prostora.

 

Luka Skansi, povjesničar arhitekture

Politecnico di Milano

 

 

Podelite: