Adam Higinbotam, PONOĆ U ČERNOBILJU

Ponoć u Černobilju je istinit prikaz strahota jedne od najvećih katastrofa koje su se dogodile u dvadesetom veku. Dugo se prava istina skrivla od javnosti i mogle su se čuti brojne kontroverzne priče. Sada je pred nama knjiga Adama Higinbotama u kojoj je detaljno opisao događaje vezani za ovu nesreću i to očima muškarca i žene koji su joj svedočili.
09.06.2021.
adam higinbotam, ponoć u černobilju

Knjiga je napisana na osnovu brojnih istraživanja kojima se autor bavio više od decenije, a koja uključuju intervjue, dokumenata koja su konačno dostupna, neobjavljene memoare i pisma, tako da če čitaoci moći da sagledaju sve ono što je dugo bilo skrivano od javnosti.

Prva poglavlja knjige govore o poreklu Černobiljske elektrane, kao i o ulozi koju su nauka i tehnologija imale u razvoju sovjetske politike. Mnogi ljudi koji se pominju u knjizi prikazani su kao istinski vernici socijalističke utopije i njihov doprinos je bio do kraja iskren, a ne posledica prisilnog poverenja u propagandu.

Kako se priča razvija i izveštaj o katastrofi počinje da dominira, Higinbotam primećuje da je pogon elektrane radio kao i sama sovjetska država – sa pojedincima koji slepo moraju da izvršavaju komande koje dolaze sa vrha. Međutim, kada je na red došlo pitanje odgovornosti za katastrofu, stradali su upravo oni koji su bili primorani da rade ono što je neko drugi odlučivao, a sve u cilju da se po svaku cenu održi sistem koji se raspada.

Tip reaktora koji je eksplodirao u Černobilju imao je nekih problema sa dizajnom. Iako su ovi rizici bili poznati, to se držalo u tajnosti, pa tako operateri reaktora nisu bili ni svesni mogućih problema. Takva bezbednosna i komunikaciona kultura glani su razlog ovom događaju. Pored toga, način vođenja ekonomije gde dominira carstvo prečica koje je omogućilo centralizovano komandovanje i kontrola, a gde je jedino bilo važno da se ispune zadati ciljevi, dovelo je do zanemarivanja elemenata poput sigurnosti i ublažavanja rizika.

Stvar je u tome da je svaka organizacija podložna ovakvom scenariju propasti. Kada se kultura suviše usredsredi na cilj bez razmatranja posledica, kada organizacioni model postane čisto birokratski, kada se izvršenje nadgleda represivnim nadzorom, a tajnost postane vrednost, tada smo u modelu koji autor opisuje u ovoj knjizi.

Na kraju, samo možemo reći da je ovo dugo čekana knjiga koja vas svakako neće razočarati i koja će vas, pored upoznavanja sa istinom, navesti i na jedno ozbiljno razmišljanje.

Podelite: