7 načina da obogatite svoj vokabular

Jedan od najlakših načina da poboljšate svoje postojeće veštine pisanja jeste da dodate nove reči svom pisanom rečniku. Svi oblici pisane reči — od fikcije preko novinarskih tekstova do pisanja eseja do poezije — imaju koristi u građenju vokabulara.
14.11.2021.
7 načina da obogatite svoj vokabular

Razvijte čitalačku naviku

Izgradnja rečnika je najlakša kada naiđete na reč koju ne razumete, pa joj morate na osnovu konteksta pridati značenje. Nailaženjem na nove reči u romanu ili novinskom članku daleko je korisnije od učenja novih reči iz rečnika ili stručne literature. Na ovaj način ne samo da nailazite na nove reči, već možete i viditi kako se koriste.

Koristite rečnik sinonima

Onlajn rečnici, rečnici sinonima ili frazeološki rečnici su korisni resursi ako se pravilno koriste. Oni mogu da vam pomognu da zapamtite novu reč, time što vam daju nekoliko reči sad istim značenjem. Rečnici sinonima vas mogu naučiti o antonimima, korenskim rečima i srodnim rečima, što je još jedan način da proširite svoj vokabular.

Igrajte igre rečima

Klasične igre poput Asocijacija (papirići) mogu funkcionisati kao zabavan način da proširite svoj rečnik srpskog jezika. Ukrštene reči takođe mogu biti odlična vežba. Čuvajte listu različitih reči koje ste naučili dok ste igrali igru, a zatim proučite tu listu s vremena na vreme.

Napravite svoj rečnik

Izaberite svesku u koju ćete svakog dana zapisivati makar po jednu ili dve nove reči koje ste naučili. Uvek možete zapisivati i više, ali je efikasnije ako zapisujete svakodnevno manji broj reči. Ispod nove reči, osim njenog značenja, napišite i primere korišćenja tih reči u rečenici

Koristite mnemotehniku

Mnemotehnika je oblik asocijacije koji vam pomaže da zapamtite definicije reči i njihovu pravilnu upotrebu. Više o mnemotehnici možete pogledati OVDE.

Vežbajte upotrebu novih reči u razgovoru

Ako u čitanju naiđete na novu, zanimljivu reč, smislite kako da je koristite u razgovoru. Eksperimentišući u neformalnom razgovoru, možete vežbati umetnost izbora reči i, uz malo pokušaja i grešaka, pronaći pravu reč za određeni kontekst.

Čitajte "teške" knjige

Znamo da se često dešava da nam pod ruke padne knjiga koja je teška za razumevanje, obimna i koja nam više stvara muke od uživanja na koje smo navikli dok čitamo. Ne odustajte! Čitanje dugih, komplikovanih rečenica, sa pregršt novih reči podstaći će vaš mozak na dodatno angažovanje, pa će na taj način i vaš vokabular postajati sve bogatiji.

Podelite: