zvuk groma

ZVUK GROMA

Željka Zebić
Potresan roman Zvuk Groma Korejskog autora Kim Đu Jonga govori o ženskoj strani života u Koreji po završetku japanske okupacije. Nemaština, nasilje i osuda prikazani su kroz sudbinu mlade udovice sa detetom.

Uzimajući za pozadinu radnje kraj japanske okupacije i Korejski rat, autor Kim Đu Jong, kroz život mlade udovice, oslikava ne samo haotično stanje između sukobljenih ideologija Severa i Juga i tragične podele na dve zemlje, već i koliki teret moralne norme, duboko usađene (neo)konfučijanskom ideologijom tog vremena, imaju na sudbinu jedne žene koja je osuđena da se sama stara o sebi i detetu.

Pošalji