žrtve u zaječarskom okrugu posle 12 septembra 1944

ŽRTVE U ZAJEČARSKOM OKRUGU POSLE 12. SEPTEMBRA 1944.

Nemanja Dević, Srđan Cvetković
Na oko 270 strana, autori su rekonstruisali složenu ratnu situaciju i dali do sada najpregledniji spisak žrtava represije komunističkog režima nakon septembra 1944. Rad je podeljen u pet celina. Nakon uvoda sa metodološkim napomenama i opštim kontekstom, dat je kraći prikaz ratnih zbivanja u Zaječarskom okrugu. Treći deo sadrži spisak žrtava po mestima, sa svim dostupnim podacima (ime, ime oca, prezime, godina rođenja, pripadnost, vreme i mesto smrti itd.). Izdvojene su najtragičnije sudbine i oslikani portreti najuglednijih ličnosti koje su stradale po uspostavljanju komunističkih vlasti.
Pošalji