zrenjanin bez tajni

ZRENJANIN BEZ TAJNI

Zoran Rapajić
Vodič je uradjen na srpskom i engleskom jeziku u saradnji sa Udruženjem turizmologa Zrenjanina. Prvi deo vodiča, obogaćen kvalitetnim fotografijama, sadrži nekoliko celina: opšte podatke o gradu, podatke o kulturno-istorijskom nasledju, kulturi, sportu, izletištima, brojeve telefona...
Drugi deo zauzima detaljan plan grada.
Na brojnim mapama obeležene su jednosmerne ulice, upisani brojevi kuća na raskrsnicama, a ucrtani su i svi važniji objekti. Predstavljena su i sva gradska naselja.
Pošalji