preporučujemo
zraci i posvećenja

ZRACI I POSVEĆENJA

Alis Bejli

Ovo je poslednja u nizu od 24 knjige autorke Elis Bejli (1880-1949). Ujedno i poslednja u nizu od pet tomova iz „Rasprave o sedam Zrakova“. Njena pisanja se mogu smatrati nastavkom teozofskih uče-nja.

Knjiga se bavi temom posvećenja ili inicijacije, na nov i opširan način, koji do tada nije bio dat u drugim izvorima. Govori o specifičnim energijama u Sunčevom sistemu (ukupno njih sedam) – koje naziva Zracima – čiji kvalitet i uticaj proizvodi promene u ljudskoj svesti tokom procesa posvećenja. Posvećenja kao prirodni proces, vode u dalju evolucije ljudi kroz razvoj svesti i njeno širenje za potpuno nova i dotada nepoznata područja iskustva. Velike promene od početka devetnaestog veka, kako autor navodi, uslovljene su uticajima odlazeće energije šestog Zraka i rastućeg uticaja dolazeće energije sedmog Zraka. Iz razdoblja obeleženog idealizmom raznih vrsta, postepeno prelazimo u razdoblje koje će se odlikovati mnogo većom praktičnošću, i koje će kasnije kulminirati u takozvanom Zlatnom Dobu. U knjizi se objašnjava da su nastanci, razvoj i opadanje mnogih civilizacija na Zemlji o kojima nam govori istorija, posledica upravo dolaska u sve veći uticaj, i zatim opadanja uslovlja-vajućeg uticaja, jedne od tih specifičnih energija sedam Zraka.

Prvi deo knjige bavi se sa četrnaest pravila za posvećenje grupe ljudi - grupno posvećenje - koji se svesno i zajedno pripremaju za jedno od posvećenja. To bi trebalo da bude metod primenjivan u bliskoj budućnosti za razliku od dosadašnjeg načina, u kom pojedinci nisu bili svesni drugih koji u isto vreme prolaze kroz proces posvećenja. Drugi deo knjige se bavi temom devet posvećenja mogućih na Zemlji, od kojih su prva dva pripremna, i povezanošću jednog od sedam Zrakova sa specifičnim posvećenjem. Govori se o uticaju određenog posvećenja na individue – posvećenike - i o novom kvalitetu i delokrugu njihovog života uslovljenim određenim posvećenjem. Autor piše o uticaju koji će povećan broj posvećenika određenog stepena prisutnih na zemlji imati na civilizaciju i kulturu njihovog vremena. Epizode iz života Hrista posmatrane su iz ugla posvećenja. U vezi sa određenim posvećenjima spominje se i rad Krišne i Bude. Objašnjava se uticaj koji energija nekog od Zrakova ima na razvoj čitavog čovečanstva, kao što je to bilo u slučaju otkrića energije nuklearne fisije.

Na poleđini originalne knjige dato je objašnjenje: „Poslednji tom Rasprave o sedam Zrakova sadrži osnovnu duhovnu strukturu na kojoj će biti data sledeća prezentacija Bezvremene mudrosti“. Odnosi se na učenje koje bi trebalo da bude objavljeno sledeće, u ne tako dalekoj budućnosti. Prevodu knjige dodat je i detaljan uvod.

Pošalji