preporučujemo
zoran đinđić

ZORAN ĐINĐIĆ

Bojan B. Dimitrijević
Prikazujući čitav Đinđićev život, Bojan B. Dimitrijević, kroz obilje zanimljivih, važnih i nedovoljno poznatih epizoda i detalja, knjiga "Zoran Đinđić" osvetljava širi kontekst života ovog intelektualca i političara: od društvenih, kulturnih i političkih pitanja koja su potresala drugu Jugoslaviju.

Knjiga Bojana B. Dimitrijevića "Zoran Đinđić" predstavlja životnu i političku biografiju Zorana Đinđića (1952-2003). Dimitrijevićeva knjiga prati Zorana Đinđića od detinjstva do dolaska u Beograd, od Devete beogradske gimnazije do Filozofskog fakulteta u Beogradu, od studentskih pokreta čiji je Đinđić predvodnik do odlaska u Nemačku u drugoj polovini sedamdesetih, od života i intelektualnog usavršavanja u Nemačkoj do povratka u Jugoslaviju i Srbiju krajem osamdesetih, od ulaska u politiku do političkih borbi u devedesetim godinama, sve do 5. oktobra, dolaska na vlast, rada u svojstvu prvog demokratskog premijera Srbije i političkog atentata 12. marta 2003. godine. Prikazujući čitav Đinđićev život, kroz obilje zanimljivih, važnih i nedovoljno poznatih epizoda i detalja, knjiga "Zoran Đinđić" osvetljava širi kontekst života ovog intelektualca i političara: od društvenih, kulturnih i političkih pitanja koja su potresala drugu Jugoslaviju, preko sloma komunizma, pada Berlinskog zida, raspada Jugoslavije i građanskog rata u Jugoslaviji koji je usledio, do političkih sukoba koji su obeležili život u Srbiji devedesetih godina, zaključno sa kratkim periodom vlasti, kada je Đinđić najuticajnija politička figura posle 5. oktobra 2000. godine. Knjiga "Zoran Đinđić" nastala je kao plod dugogodišnjih autorovih istraživanja.

Pored knjiga, studija i istraživačkih radova, izvori ove knjige jesu mnogobrojni arhivi i neobjavljena građa, uključujući i Đinđićevu političku i intelektualnu arhivu. Knjiga uključuje i svedočenja Đinđićevih savemenika, prijatelja i saradnika iz različitih perioda njegovog života i rada. Knjiga donosi i izbor fotografija iz Đinđićevog života, kao i izbor Đinđićevih misli i izjava iz perioda kada je bio premijer Srbije.

Pošalji