novo
zlostavljanje na radu priručnik u slučajevima prepoznavanja, sprečavanja i zaštite od zlostavljanja na radu

ZLOSTAVLJANJE NA RADU: PRIRUČNIK U SLUČAJEVIMA PREPOZNAVANJA, SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Slađana Gligorić
Priručnik idealan za zaposlene i poslodavce. U njemu možete pronaći smernice i savete kako prepoznati zlostavljanje na radu, prevenciju od istog i informacije kako da se pravno zaštitite u praksi.
Podelite:

Priručnik u slučajevima prepoznavanja, sprečavanja i zaštite od zlostavljanja na radu predstavlja dragocen alat za poslodavce, službe ljudskih resursa, sindikate, savete zaposlenih i radničkih predstavnika radi pravilnog informisanja i postupanja u slučajevima razvoja i rešavanja konflikata, ali i prevencije zlostavljanja na radu. On je koristan i za zaposlene i radno angažovana lica, koja smatraju da su žrtve zlostavljanja na radu. Priručnik pruža informacije o načinima pravne zaštite kod poslodavca.

Priručnik sadrži smernice i preporuke službama ljudskih resursa o načinima prevencije zlostavljanja na radu u radnoj sredini, imajući u vidu normativni okvir i primere iz uporednog prava i sudsku praksu. U okviru priloga nalaze se integralni tekst Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu, kao i primeri: predloga za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora, sporazuma o okončanju internog postupka posredovanja kod poslodavca i tužbenog zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Pošalji