zločin protiv čovečnosti u međunarodnom krivičnom pravu

ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU

Tijana Šurlan
Rad je posvećen analizi zločina protiv čovečnosti kao međunarodnog krivičnog dela. Specifičnost iznete analize je generalistički pristup ovom međunarodno-pravnom institutu, posredstvom koga se sagledava bogata materijalno-pravna baza, normativni okvir celokupnog sistema međunarodnog javnog prava, sa posebnim osvrtom na norme međunarodno-krivičnopravne orijentacije i specifičnosti koncepta odgovornosti u međunarodnom pravu.
Pošalji