životni duh

ŽIVOTNI DUH

Džordž Akerlof, Robert Šiler
Podelite:
Akerlof i Šiler u pravom trenutku predlažu preispitivanje preovlađujuće ekonomske teorije. Aktuelna ekonomska kriza navodi na preispitivanje mnogih stvari za koje se mislilo da su rešene. Zašto je sve krenulo po zlu? Zašto su retki oni koji su predvideli krizu? Kako zaustaviti krizu i izbeći je u budućnosti? Dvojica od najkreativnijih savremenih ekonomista tvrde da je potrebno odbaciti pretpostavku o savršenoj racionalnosti svih ekonomskih aktera i vratiti se Kejnzovoj ideji o životnom duhu, odnosno stavovima i idejama koje vode ekonomsku akciju.
Pošalji