životinjska farma

ŽIVOTINJSKA FARMA

Životinjska farma je satirična novela Džordža Orvela. Životinjska farma je priča o grupi životinja koje su osvojile farmu samo za sebe i uživale, ali harmoniju u jednom trenutku narušavaju teror i patnja. Orvel u ovoj knjizi ismeva sovjetski totalistički komunizam i Staljina.
Podelite:

"Životinjska farma" je satirična novela ili bajka (alegorija) Džordža Orvela koja govori o grupi životinja koji su osvojili farmu za sebe i uživali do jednog perioda otkad je počeo teror i patnja. Pisana je za vreme Drugog svetskog rata, a izdata je 1945., ali slavu je doživela tek za vreme pedesetih f

Knjiga ismeva sovjetski totaliristički komunuzam i Staljina. Orvel je bio levičar, koji je nakon događaja u Španskom građanskom ratu spoznao istinsko lice staljinizma. Međutim, u predgovoru Životinjskoj farmi kritikovao je stanje u Velikoj Britaniji, što je cenzurisano.

Pošalji