život uprkos svemu

ŽIVOT UPRKOS SVEMU

Viktor Frankl

Tri javna predavanja koja je Viktor Frankl održao u Beču 1946, u kojima su formulisana osnovna načela i smernice logoterapeutskog metoda.

Pošalji