život u socijalizmu (1945 1980) latinično izdanje
rasprodato

ŽIVOT U SOCIJALIZMU (1945-1980) - LATINIČNO IZDANJE

Radina Vučetić

Saznajte kako se živelo u doba socijalizma! I još: šta su sve izgradili učesnici omladinskih radnih akcija, kada su uvedeni prvi krediti, kada je fića postao nacionalni auto, kada su žene dobile pravo glasa, kako je proslavljan rođendan Josipa Broza Tita, kako su okončane studentske demonstracije 1968. godine.
Uzrast 10-14 godina

Pošalji