život srba seljaka

ŽIVOT SRBA SELJAKA

Milan Đ. Milićević
Život Srba seljaka je opsežno Milićevićevo delo, koje je očigledno nastalo kao plod detaljnog istraživanja narodnog života, obreda i običaja.

Prikazujući kako izgleda seoska kuća, nošnja, koji su alati koje seljaci koriste, kako se odnose prema smrti, bolesti ali i rođenju, venčanju, kako se deli godina, kako se obeležavaju sveti dani, praznici, autor nam daje ne samo naučne informacije nego i upečatljivu koloritnu sliku tog života koji je deo našeg kolektivnog pamćenja i koji je duboko usađen u suštinu duha i mentaliteta, u srž narodnog bića.

Pošalji