novo
život i rad vuka stefanovića karadžića

ŽIVOT I RAD VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA

Ljubomir Stojanović
"Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića" priča o velikanu srpske kjniževnosti i jezika uopšte. Ljubomir Stojanović nam u ovoj obimnoj arhivkoj građi, privatnim prepiskama i izvodima koje je sakupio pruža uvid u Vukov život kakav nismo pominjali u školama.

Obimnoj arhivskoj građi, privatnoj prepisci, člancima i izvodima iz periodike Stojanović pristupa vrlo pedantno i precizno kako bi hronološki opisao tok Vukovog života, sa idejom da su njegova sudbina i književni rad neodvojivi. Na ovaj način dobijamo potpun uvid ne samo u značaj Vukovog naučnog i kulturnog rada, njegove intimne porodične odnose i materijalne teškoće već i u Vukovu jasnu viziju jedinog mogućeg puta srpske kulture, za čije ostvarenje je imao neograničenu volju i istrajnost.

LjubomirStojanović nas ovom knjigom podseća na najinteresantnije aspekte Vukove biografije: od prijateljstva sa značajnim evropskim kulturnim radnicima i stvaraocima, preko sukoba na domaćoj književnoj sceni, sve do ambivalentnog odnosa sa političarima i vladarima. Međutim, ono što je za modernog čitaoca najzanimljivije je upravo doba koje Vukov život tako dobro reflektuje – rađanje romantizma kao duha vremena i buđenje nacionalnih ideja koje dovode do stvaranja evropskih država kakve ih poznajemo danas.

Pošalji