život i istorija bibliografija

ŽIVOT I ISTORIJA. BIBLIOGRAFIJA

Čedomir Popov

Za mene je istorija najznačajnija oblast u redu svih društvenih i humanističkih disciplina. Istorija je najegzaktnija i najproverljivija, uprkos činjenici da se strahovito i bezobzirno zloupotrebljava od pamtiveka, sve do danas, kao i uprkos tome da se pojave koje proučava ne mogu nikakvim eksperimentom, empirijskim opitom, simulirati, kontrolisati, ponoviti... Uostalom, istorijska svest i treba da bude razvijana kao kritička svest, kao instrument sadašnjosti, a ne kao sredstvo koje nas zarobljava u nekim uspomenama i koje nas vraća na neka stara, preživela rešenja, ma koliko ona, u svoje vreme, bila dobra, progresivna i pozitivna. Istorija je, dakle, korektiv, pouka i izvor nadahnuća, ali ne i ledeni dah grobova, koji zaustavlja savremenu akciju i savremeno kretanje.

Čedomir Popov

Pošalji