živi život

ŽIVI ŽIVOT

Vladica Đorđević
Autorka Vladica Đorđević u knjizi Živi život opisuje promene kojima je bila svedok, promene koje nisu uobičajene za našu realnost. Knjiga je zasnovana i na učenjima kojima je inspirisala hiljade ljudi širom sveta da izaberu ŽIVOT! Poruka knjige je da slušajući naše telo i ono što nam ono svojim suptilnim signalima poručuje možemo da promenimo sve što želimo.

Nova knjiga Vladice Đorđević, čija je prva autobiografija ”Ti si izvor svoje snage” prevedena na nekoliko svetskih jezika, na suptilan način nam pokazuje koliku moć ima naše telo i zbog čega ga pogrešno procenjujemo. Zbog toga i naziv ”Živi život – Moć vašeg tela” jer je suština našeg života da ga živimo i telo nam to stalno pokazuje, samo što mi takve signale ne umemo da prepoznamo.
Autorka u knjizi opisuje promene kojima je bila svedok, promene koje nisu uobičajene za našu realnost. Knjiga je zasnovana i na učenjima kojima je inspirisala hiljade ljudi širom sveta da izaberu ŽIVOT!
Od malih nogu smo hipnotisani od roditelja, od vlade, od škole, od pedagoga da moramo nešto postati, moramo imati neki status. Niko nas ne uči da budemo svesni i da život treba da se živi. Menjanje svesnosti o tome ko smo mi zaista i šta je još moguće na svetu za sve nas pokrenuće nas ka drugačijoj realnosti. Poruka knjige je da slušajući naše telo i ono što nam ono svojim suptilnim signalima poručuje možemo da promenimo sve što želimo.Vladica Djordjevic je autor programa Ti si izvor svoje snage (You are the Power) i novog koncepta Ti si sila koja vodi tvoj život, dugogodišnji predavač i voditelj tehnike Access Consciousness širom sveta, yoga učitelj, homeopata, trener programa Radicall Collaboration, metodologije za izgradnju odnosa visokog poverenja na poslu, sertifikovani facilitator programa Trustful Leadership i mnogih drugih.I pored svojih znanja i obuka, Vladica koristi svaki trenutak za učenje i prenošenje svojih znanja ljudima širom sveta kako bi promenili uvide o životu koji žive.

Pošalji