živi pokojnik

ŽIVI POKOJNIK

Vesna Marjanović, Dejan Stojiljković
Podelite:
Podsetimo. Reč je o procesu razvijenom tokom evolucije da bi se pojedinac sačuvao od opasnosti. Priroda je tako udesila – u slučaju pojačanog lučenja adrenalina čovek je kadar da brže reaguje, da se uspešnije bori ili uzmakne. Adrenalin „podiže“ snagu, ubrzava rad srca i povećava cirkulaciju u skeletnim mišićima, a smanjuje je u organima „manje važnim“ u tom odsudnom trenutku, kao što su oni za varenje. Adrenalin ubrzava disanje i povećava koncentraciju kiseonika u krvi, a iz jetre oslobađa povećanu količinu glukoze dostupne za pretvaranje u energiju u mišićima. Osim toga, adrenalin uzrokuje širenje zenica, pa čovek bolje vidi u mraku...
Pošalji