živeti kao mistik osmišljavanje naše spiritualne budućnosti

ŽIVETI KAO MISTIK - OSMIŠLJAVANJE NAŠE SPIRITUALNE BUDUĆNOSTI

Džeklin Smol
Živeti kao mistik - osmišljavanje naše spiritualne budućnosti Džeklin Smol je knjiga za buđenje duhovne energije kroz vežbe za nadahnuće, mir, intuiciju. Ova knjiga pomoći će čitaocima da se približe mudrosti duhovnika.

Ovde ćete naći praktičnu mudrost za transformaciju vašeg života: molitve, prizive Idealnog Modela, rad sa arhetipovima i Senkom, buđenje Mašte, Nadahnuća i Intuicije i simbola celovitosti i druge tehnike usmerene duhovne energije, moćne priče, vežbe korak-po-korak za sve koji osećaju poziv da prevaziđu stare načine življenja. Može se biti Svetac u svakodnevnom životu, ako imate Volje, Hrabrosti i Srca da zakoračite u Nepoznato.

Pošalji