živeti bez stresa

ŽIVETI BEZ STRESA

Bari Lenson
Stres! Postao je univerzalno stanje, najrasprostranjenija psihološka boljka našeg društva, a uz to predstavlja opasnost za zdravstvene probleme bilo koje vrste. Sada, u knjizi "Živeti bez stresa", autor Bari Lenson nudi jednostavne, veoma efikasne pristupe u cilju identifikovanja i nošenja sa svim stresovima u životu.Jednostavno organizovana za snalaženje i čitanje, ova knjiga sadrži:- Dve stotine pitanja u Ličnom inventaru stresa koja će vam pomoći da otkrijete i spoznate skrivene oblasti stresa u svojim životima- Jednostavne, praktične strategije da loš stres pretvorite u dobar- Direktne savete kako da umanjite štetna dejstva lošeg stresa koji sam po sebi ne može da se otkloni- Tehnike sa ciljem da se dobar stres iskoristi kako biste nastupili u najboljem svetlu, rešili probleme i učvrstili veze- Poseban odeljak posvećen je stresu u vezi sa karijerom i nezadovoljstvima na poslu.Ispunjena je neophodnim informacijama bez kojih u današnjem svetu prepunom stresa, niko od nas ne bi trebalo da bude. Pokazaće vam kako da napravite jednostavne, zdrave promene i u velikoj meri poboljšate svoje zdravlje i sreću. Poruka Barija Lensona je izuzetno jasna i uz to podrobno istražena. Artikulisao je stvarnost stresa, njegove pozitivne i negativne strane i ukazao na ono šta svako od nas može da preduzme da bi stresnu situaciju okrenuo sebi u korist. Ovo je štivo neophodno za život. - Dr. Artur Caliandro, Marble Collegiate Church, New York
Pošalji