živeti bez igara

ŽIVETI BEZ IGARA

Stiven Karpman
Stiven Karpman, američki psihoterapeut, eminentni transakcioni analitičar i saradnika Erika Berna, svetsku slavu je stekao 1968. godine kada je definisao koncept Dramskog trougla za analizu dinamike međuljudskih odnosa između uloga Žrtve, Progonioca i Spasioca. Poznavanje ovog koncepta, kao jednog od najmoćnijih koncepata transakcione analize, veoma je dragoceno jer nam pomaže da se bolje orijentišemo među ljudima, da uvidimo kako nas pozivaju da uđemo u različite uloge, i da to izbegnemo kada nam ne odgovara.Zašto su tri glavne uloge u Igrama Progonilac, Spasilac i Žrtva? Koja je Karpmanova formula za sreću za život bez Igara?
Pošalji