ženski princip u bajkama

ŽENSKI PRINCIP U BAJKAMA

Mari-Luiz fon Franc
Mari-Luiz fon Franc, verovatno najznačajnije ime u oblasti psihološke interpretacije i analize bajki, u knjizi Ženski princip u bajkama objedinila je predavanja iz 1958. i 1959. godine koje je održala na Institutu K.G.Junga u Cirihu. Ona je kao najznačajniji Jungov naslednik autorka brojnih dela o snovima, bajkama, mitovima i alhemiji.

Ova knjiga zasnovana je na nizu predavanja koja sam tokom 1958. i 1959. godine držala na Institutu Karla Gustava Junga u Cirihu.

Marija Lujza fon Franc (1915-1998) slovi kao neprikosnoveni autoritet na području psihološke interpretacije i analize bajki. Nakon studija klasične filologije i doktorata, počinje da prevodi stare latinske tekstove za Karla Gustava Junga koji će kasnije postati osnov njegovog proučavanja alhemije i bavljenja analitičkom psihologijom.

Fon Franc se smatra najplodnijim i najreprezentativnijim Jungovim naslednikom, autorka je brojnih dela o snovima, mitovima, bajkama i alhemiji.

Pošalji