makart
žene u atini i sparti pravni, ekonomski i društveni položaj
891 rsd990 rsd
Ušteda 99 rsd (10%)
- +

ŽENE U ATINI I SPARTI: PRAVNI, EKONOMSKI I DRUŠTVENI POLOŽAJ

Dejan M. Radulović
Podelite:
Pravnim analiziranjem statusa žene u društvima starog veka, može se zaključiti kako su sudbine žena tog doba bile usmerene prema ostvarivanju uloge rađanja i podizanja dece. Ta uloga koju je žena imala nije bila zanemarena, pa su tako žene zahvaljujući tim ulogama uživale određene privilegije u zajednici.Kada je postajala majka, njen status i prava su bivali prošireni, pa je tako u određenim situacijama žena imala pravo da mužu ospori zakonsko pravo druge žene. Imala je uticaja na sve dokumente koji su se odnosili na život porodice, od ugovora koji su određivali cenu dojiljama, ugovora o usvajanju,do bračnih ugovora koji se tiču njene dece.
Pošalji