žene na studencu 1 2

ŽENE NA STUDENCU 1-2

Knut Hamsun
Roman Žene na studencu opisuje život likova iz različitih društvenih miljea, koji žive u malom gradu, a među kojima se izdvajaju Oliver i njegova žena Petra. Knut Hamsun priča o njihovim usponima i padovima, stvarajući hroniku jednog vremena u rasponu od preko trideset godina. Knjiga je objavljena u dva toma i dostupna samo kao komplet.

Žene na studencu, još jedan veliki Hamsunov roman, obimniji od prethodnih, objavljen je tri godine nakon Plodova zemlje. U nizu likova sa vrha i dna društva u malom gradu, izdvajaju se neuništivi Oliver Andersen i njegova žena Petra, kroz čiji se život i život njihove porodice, uz naizmenične uspone i padove, odvija radnja ove knjige, hronike jednog vremena koja se proteže na period od preko trideset godina. Knjiga je objavljena u dva toma i dostupna je samo kao komplet.

Pošalji