žene iz zamka

ŽENE IZ ZAMKA

Džesika Šatuk

Na slavlju u plemićkom zamku, u samo predvečerje rata, porodica Fon Lingenfels okuplja oko sebe slobodoumne i časne ljude svog doba. Priprema se za ubistvo Hitlera.
Marijana fon Lingenfels dobija dužnost da u slučaju neuspeha zaštiti porodice zaverenika koji će možda nastradati. Istrajna u svom shvatanju moralne obaveze, Marijana uspeva da pronađe dve takve žene i ponudi im krov nad glavom.
Tri porodice tako, naizgled, postaju jedna. Ali njihova prošlost i tajne počinju da grade sliku tri potpuno različita lica Nemačke.

Pošalji