zemlja

ZEMLJA

Aleksandar Đukanović
zbirka priča
Podelite:

Zemlja kao majka Gea ili zemlja kao domovina, ona je simbol apstraktnog mesta kojem čovek pripada. Zemlja je jednostavno i tlo po kojem čovek gazi, pronalazi hranu i u kojem na kraju završava. Njoj se svi vraćamo i ona nas čeka u dubinama podsvesti. Priče u ovoj zbirci se bave i mitovima vezanim za nju, negovanjem zabluda i njihovim razotkrivanjem. Priče u zbirci tretiraju patriotizam kao neuzvraćenu ljubav i nagone na preispitivanje istog. One se bave i raznim manifestacijama ljudske prirode nesposobne da shvati sopstvenu suštinu. Zemlja kao Zemlja je ona pramordijalna majka koja nas čeka u dubinama podsvesti i kojoj se na kraju svi vraćamo. Jer iz nje smo i potekli.

KNJIGE U KOJE SE ZALJUBLJUJEMO: ZEMLJA, Alekandar Đukanović

17.01.2021.

Knjiga nosi naslov Zemlja, što simbolički u umu i donjem stomaku nagoveštava ukotvljenost i učvršćenje u savršenstvu. Junaci Aleksandra Đukanovića lišeni su ornamenata i suvišnih ukrasa, oslikani samim događajima, kao portreti bez tonera, filtera i maskiranja. Detaljnije

Pošalji