želim da nikad ne prestanem da radim

ŽELIM DA NIKAD NE PRESTANEM DA RADIM

Mira Čohadžić
Podelite:
"Život s kostimima i rad na njihovoj kreaciji podseća na večne stvaralačke izazove, na neprestano traganje i prelistavanje istorije."
Pošalji