makart
zbornik moć mediji
1.035 rsd1.294 rsd
Ušteda 259 rsd (20%)
- +

ZBORNIK MOĆ / MEDIJI

J. Blagojević, J. Čekić
Podelite:
Ovaj zbornik nastoji da naznači neke tačke na karti teorijskog promišljanja savremenog sveta čije osnovne obrise danas ocrtavaju različiti i stalno promenljivi sklopovi masovnih i/ili novih medija i moći. Ideja ovog zbornika je da ukaže na mnoštvo različitih, neprebrojivih i ponekad nepojmljivih pogleda na ono što danas podrazumevaju kritičke studije tih hibridnih sklopova medija i moći. Tako neke veoma udaljene tačke na ovoj karti mogu u drugačijim čitanjima da se povežu i tako učine vidljivim promene unutar polja moći.
Pošalji