zborak ćirila i metodija

ZBORAK ĆIRILA I METODIJA

Dušica Milanović Marika
Dvojezično izdanje (srpski i ruski jezik). Knjiga je objavljena povodom 1150-godišnjice slovenske pismenosti.„Kad Konstantinu beše sedam godina, već je jasnu ljubav prema nauci i žeđ za znanjem pokazivao, a Mihailo, tada već momčić, više je u molitvama vreme provodio. San koji je Konstantin usnio na svoj sedmi rođendan prvo je bratu kazao.“ (D. M. M.)
Pošalji