zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava knjiga 1

ZBIRKA SENTENCI IZ GRAĐANSKOG PRAVA I GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA - KNJIGA 1

„[...] Publikacija Zbirka sentenci iz građanskog prava i građanskog procesnog prava sadrži sentence koje potiču iz pojedinačnih akata kojima je izvorno rešavana jedna građanskopravna stvar i pokazuje da su u sudskoj praksi delatnošću sudija stvorene norme poput normi iz opštih pravnih akata koje su imale za cilj da popune zakonske i pravne praznine, rasvetle pojedine aspekte društvenih potreba za detaljnijom zakonskom regulativom i ilustruju domete stvaralačke uloge suda u elaboraciji pravnog sistema.
Pošalji