zbirka leptirova

ZBIRKA LEPTIROVA

Aleksandra Žeželj Kocić
Podelite:
Novi Zadrugin autor, Aleksandra Žeželj Kocić (1977), profesor engleskog jezika u Filološkoj gimnaziji, oglasila se knjigom ogleda iz angloameričke književnosti Zbirka leptirova. Pre nekoliko godina, njena doktorska disertacija o Hemingveju (objavljena kasnije kao knjiga Hemingvej: pisac u mreži teorije), ocenjena je kao značajan doprinos našoj anglistici. U Zbirci leptirova sabrano je petnaestak njenih radova o delima značajnih pisaca angloameričke književnosti 19. i 20. veka: T. Hardija, E. M. Forstera, A. Desai, Dž. Stajnbeka, E. Hemingveja, F. S. Ficdžeralda i A. Milera. Lucidan čitač i akribičan tumač književnih dela, opremljena raznovesnim teorijskim znanjima, A. Ž. Kocić u ovoj knjizi donosi sveže naučno štivo, koje će obradovati stručnjake-angliste i obične, radoznale čitaoce.
Pošalji