novo
zavjet dramat u četiri čina

ZAVJET : DRAMAT U ČETIRI ČINA

Simo Matavulj
Dramu Sima Matavulja Zavjet prvi put je objavila Srpska knji­ževna zadruga, 1897. godine. Pripada krugu Matavuljevih dela sa motivima iz dubrovačkog života, te će se u centru zbivanja naći nemiri u jednoj uglednoj dubrovačkoj porodici.
Podelite:

Dramu Sima Matavulja Zavjet prvi put je objavila Srpska knji­ževna zadruga, 1897. godine. Pripada krugu Matavuljevih dela sa motivima iz dubrovačkog života, te će se u centru zbivanja naći nemiri u jednoj uglednoj dubrovačkoj porodici. Pred mladog Iva Blašića biće postavljen najteži zadatak – da se radi ugleda porodice odrekne ljubavi prema čestitoj i skromnoj Milici i ispuni zavet dat majci. Ovaj zaplet jedne iskrene mladalačke ljubavi Matavulj će iskoristiti, karakteristično za njegovo stvaralaštvo, da progovori i o drugim pitanjima – da objektivno i zrelo opiše sam život i sve ono što njega čini.

Pošalji