zastupanje u socijalnom radu

ZASTUPANJE U SOCIJALNOM RADU

Miroslav Brkić
Ova knjiga je više od modernog udžbenika. Iako je primarno namenjena studentima socijalnog rada, ona je dragocena stručna literatura za socijalne radnike u praksi. Zastupanje, kao nova uloga socijalnih radnika na ovim prostorima, nije jedino etički imperativ, ono je i šansa za reafirmaciju i demarginalizaciju samog socijalnog rada.
Prof. dr Milosav Milosavljević

Ovo je jedna od knjiga koja doprinosi smanjivanju još uvek velikog „praznog prostora” u literaturi o socijalnom radu i socijalnoj zaštiti u Srbiji.
Pošalji