zašto je nato bombardovao srbiju 1999

ZAŠTO JE NATO BOMBARDOVAO SRBIJU 1999?

Bjađo Di Gracija
Podelite:
Autoru ove knjige namera je da pokaže da su razlozi za bombardovanje Srbije 1999. bili pretežno geopolitičkog i strateškog karaktera i da je Jugoslavija devedesetih godina bila žrtva novog svetskog poretka, koji su nametnule sile pobednice međublokovskog odmeravanja snaga između Istoka i Zapada, koje je trajalo tokom čitavog Hladnog rata.
Pošalji