zapiši to
rasprodato

ZAPIŠI TO...

Milutin Čolić
Ova reprezentativna knjiga obuhvata više od 330 kritika i recenzija jugoslovenskog savremenog filma, najvećim delom objavljenih u listu "Politika", u kome je Čolić pisao četiri decenije.

- Tumačeći i vrednujući umetnost pokretnih slika više od pola veka, Milutin Čolić postao je autentična, harizmatska ličnost domaće kinematografije, u kojoj je ostavio neizbrisiv trag pri čemu je ime ovog predanog filmskog kritičara postalo sinonim za FEST.
Pošalji