zapisi pred san

ZAPISI PRED SAN

Sei Šonagon
Dnevnički zapisi dvorske dame Sei Šonagon Zapisi pred san svojevrsan su dokument o životu više japanske klase početkom XI veka. Zapisi pred san su poetsko i duboko lično delo nezaobilazno za proučavanje japanske kulture, istorije i leterature.

Sei Šonagon živela je krajem 10. i početkom 11.veka, u Heian periodu, zlatnom dobu japanske kulture. U svojoj dvadesetčetvrtoj godini postala je dvorska dama carice Sadako, kada je i počela da piše svoje čuvene "Zapise pred san", obimnu kolekciju ličnih beleški (originalni tekst ima preko 700 stranica) nastalu tokom desetak godina koje je provela na dvoru. Ovo remek-delo japanske književnosti (na engleskom "The Pillow Book") svojevrstan je literarni i poetski dokument, i izuzetno bogat izvor podataka o životu više klase u idiličnom svetu Heiana, potpuno izdvojenom u prostoru i vremenu.

Pošalji