novo
zapisi o književnosti 1953 1965 iii tom

ZAPISI O KNJIŽEVNOSTI 1953-1965 III TOM

Aleksandar Tišma
Treći tom Zapisa o književnosti 1953-1965, Aleksandra Tišme, nastavlja i produbljuje priču prethodna dva, u skladu sa vremenskim rasponom kojim se bavi.

„Palo mi je na pamet da bih mogao da iskoristim znanje jezika pišući prikaze stranih časopisa, koji su u Biblioteku Matice srp­ske, zahvaljujući [Mladenu] Leskovcu, stizali u vrlo lepom broju, ostajući uglavnom nečitani“, zapisao je Tišma. Tako je nastala rubrika Listajući časopise koja će, na stranicama Letopisa Matice srpske, izlaziti bez prekida od 1953. sve do sredine 1965. godine. U doba intenziviranja kulturne komunikacije sa Zapadom, ali i još uvek visoko postavljene ideološke barijere i ograničenog fi­zičkog saobraćaja, bio je to prozor u svetski književni život, pro­zor koji je i autoru i njegovim čitaocima bar delimično zamenji­vao putovanja.

(Iz predgovora)

Pošalji