zapisi na smrt osuđenog volksgruppenfuhrera altgajera

ZAPISI NA SMRT OSUĐENOG VOLKSGRUPPENFUHRERA ALTGAJERA

Knjiga daje širok i temeljan prikaz uloge koju su imali folksdojčeri u osvajačkoj politici Trećeg rajha i prikaz njihove sudbine u posleratnom sređivanju svetskih prilika prema odlukama pobedničkih sila.
Branimira Altgajera, banatskog folksdojčera, vođu nemačke manjine NDH 1941-1945, engleske okupacione vlasti uhapsile su u Austriji juna 1945. i izručile Jugoslaviji septembra 1946. godine.
Pošalji