zapis o čovjeku zvanom tomi bi

ZAPIS O ČOVJEKU ZVANOM TOMI BI

Aleksandra Jovičić
Nijedan lijek nije potpun. Sve što čovjek stvara unaprijed je osuđeno da bude nepotpuno.
Insistiranje na liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja kod pacijenta T. B. može da mu pomogne da ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom. Neophodno je pacijenta uvjeriti da će mu razgovor pomoći u liječenju. Dobra terapija ne snishodi, ne potkopava, ne zlostavlja, ne napušta, ne manipuliše, ne laže ili ne vara. Da bi se razumio pacijent T. B. potrebno je, prije svega, razumjeti njegovo subjektivno iskustvo, ne samo okolnosti, već i šta okolnosti znače za njega i kakav su uticaj imale na obrazac ponašanja, sa ciljem da se uspije pristupiti unutrašnjoj dinamici pacijenta T. B. Terapija se završava kada T. B. osjeti da se zaista osjeća udobno u svojoj koži, u razgovoru sa samim sobom, drugima i svijetom, bez obzira na to šta se desilo i šta će se dešavati, tj. da vjeruje da može samog sebe pridržavati, hrabriti i bodriti, a za šta postoje pozitivne indicije.Ovu knjigu ne treba da uzimate ukoliko primjenjujete druge knjige, preosjetljivi ste na tuđa iskustva ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. Ukoliko mislite da je ova knjiga suviše slaba ili jako djeluje na Vaš organizam odložite je na određeno vrijeme.
Pošalji