novo
zaokrenuto razmišljanje

ZAOKRENUTO RAZMIŠLJANJE

Berthold Gunster
"Zaokrenuto razmišljanje" autora Bertholda Gunstera je inspirativno putovanje kroz holandsku umetnost omdenken, veštinu koja vam pomaže da transformišete probleme u životne prilike. Knjiga vas vodi kroz petnaest efikasnih strategija koje vam omogućavaju da kreativno zaokrenete izazove. "Zaokrenuto razmišljanje" donosi kreativnost, inovativnost i osveženje u svakodnevni život, pružajući čitaocima alate za postizanje uspeha uz minimalne napore. Berthold Gunster vas vodi kroz transformaciju problema u prilike, otvarajući put ka novim horizontima razmišljanja i delovanja.

Umetnost pretvaranja problema u prilike koje će vam promeniti život.
Holandska umetnost zaokrenutog razmišljanja omdenken je umeće pretvaranja problema u prilike. Pomoći će vam da razmišljate u kontekstu mogućnosti i šansi, a ne ograničenja i prepreka. Podstaći će vas da napravite zaokret od „da–ali“ uvreženog stava i ponašanja punog nesigurnosti koje iz toga proizlazi ka „da–i“ pogledu na svet. Od razmišljanja o problemima ka razmišljanju o prilikama, koje proizlaze iz tih problema.
U knjizi je opisano petnaest strategija kojima problem možete da preobrazite u priliku, da ga kreativno zaokrenete. Ove strategije, kojima je lako ovladati i primeniti ih u životu uz minimalne napore, vode vas, između ostalog, i do rešenja kako da naglavačke preokrenete sva uvrežena pravila u svoju korist, da pokažete ono što želite da sakrijete i tako steknete prednost ili da ubedite neprijatelje da vam se pridruže i time poboljšate sopstvenu poziciju i još mnogo toga što će vam koristiti svakog dana.Zaokrenuto razmišljanje je oblik psihološke borilačke veštine i može se naučiti. A rezultati takvog pogleda na svet su kreativnost, inovativnost, preporod.

Pošalji